No tenen un lloc fixa un on viure, molts nens NO tenen dret a l’educació, NO tenen aces a la sanitat publica, NO  tenen recursos eonomics, NO tenen representacio al govern i NO  son  escoltats, NO tenen aces al oci que tenen altres persones, NO tenen els principals recursos com son aigua llum i gas, etc…